Home

KOPP is een afkorting voor “Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen”. Deze┬ásite is een informatievoorziening voor Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen, mantelzorgers &┬ávrienden. Ook leerkrachten en professionals zijn van harte welkom om een kijkje te nemen op deze website. Op deze website hebben we ook een plaatsje gemaakt voor KVO (Kinderen van Verslaafde Ouders) en Kinderen van mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel. Vaak komen de problemen die men ervaart overeen…

Ook hebben wij op deze website een ontmoetingspunt gemaakt in de vorm van een forum. Hier kunnen onderling ervaringen uitgewisseld worden.

bridgewplk