Aanbevolen boeken:

Bestaansleegte

‘Bestaansleegte’ gaat over twee leegtes waar we ons voortdurend tussen bewegen en die een cruciale rol spelen in ons leven. Het is een spanningsveld tussen bestaan en niet-bestaan, tussen het vormen van een identiteit en de angst om deze te verliezen. We staan er niet altijd bij stil, maar met een identiteit houden we ons staande in het leven. Helaas zijn er ook mensen die hier geen evenwicht in kunnen vinden. Veelal omdat zij in de kinderjaren onvoldoende kans hebben gehad een zelfgevoel te vormen in een veilige hechting. Dit kan een voedingsbodem zijn voor psychiatrische nood en leiden tot bestaansleegte. Monique de Heij beschrijft deze leegte als een bewustzijnstoestand waarin zowel de identiteit, de overlevingsstijl als de bezieling dreigen op te lossen. Bestaansleegte is de tegenpool van Oerleegte, het domein van bezieling, overgave en inspiratie. Dat brengt de volgende vraag met zich mee: ‘Zou hechting bezieling bewerkstelligen, of is bezieling een autonoom fenomeen dat zonder menselijke identiteit kan functioneren?’ In ‘Bestaansleegte’ wordt het verband duidelijk tussen het symptoom leegte, hechting, identiteitsontwikkeling, bewustzijn, psychose en bezieling. Daarmee geeft Monique de Heij zowel de Helper als de Vrager en zijn omgeving een handreiking om de bestaansleegte te begrijpen, te verdragen en te overwinnen. De auteur doet dit door autobiografische elementen, filosofische beschouwingen en praktijkvoorbeelden af te wisselen.

Engel

Als Freya’s vader – eens een veelbelovend gitarist – terminaal ziek is, mag ze hem interviewen over zijn bewogen leven. Dat doet ze als journalist, niet als dochter, want dan zouden haar vragen aanzienlijk grimmiger zijn. Haar vader vertelt openhartig over zijn manisch-depressiviteit en dat brengt het verleden onverwacht dichtbij.

Hoe houd je als dochter stand als je vaders ontremde brein als een orkaan rondraast en niet alleen jou, maar ook je broertje en moeder schaadt?
Ze zoekt houvast in de studie Journalistiek, gebruikt haar schrijftalent als compensatie voor gemis. De kracht van woorden versus de beklemmende kracht van haar spastische lijf. Met zelfspot en een lach beschermt ze zichzelf. Haar kwetsbare binnenwereld vertrouwt ze alleen aan haar dagboek toe. Maar dan is er de ontdekking van de liefde…
Jaren na haar vaders dood voelt ze dat het moment daar is om het boek te schrijven waarvan ze altijd al wist dat het er ooit zou komen.
Ze herleest alle documentatie uit haar jeugd en schrijft aan de hand daarvan deze indringende coming-of-age-roman.

Leven met een psychisch zieke ouder

Nederland telt meer dan 850.000 ouders met een psychische stoornis. Zo’n ziekte heeft uiteraard invloed op de jeugd van hun kinderen. Een groot deel van deze kinderen groeit desondanks op tot evenwichtige volwassenen, terwijl een ander deel vroeg of laat in het leven te maken krijgt met de uiteenlopende gevolgen van hun jeugdervaringen. In dit boek komen de factoren die hierbij een rol spelen ruimschoots aan bod.
In Leven met een psychisch zieke ouder laat gezondheidspsycholoog Sandra van Gameren zien hoe je deze kinderen – ook wel aangeduid met ‘koppers’ (kopp = kinderen van ouders met psychiatrische problemen) – kunt helpen hun veerkracht te behouden. Aan de hand van een tiental ervaringsdeskundigen weet zij een goed beeld te schetsen van de realiteit van een kopp-jeugd en de uitwerking die zo’n jeugd kan hebben op de rest van iemands volwassen leven. Het boek laat zien hoe, naast de zieke en gezonde ouder, andere volwassenen een kopper tijdens zijn/haar jeugd kunnen bijstaan en er zo voor kunnen zorgen dat het kind een manier vindt om met de thuissituatie om te gaan
Dit boek biedt volwassenen met een kopp-verleden erkenning, herkenning en waardevolle adviezen. Het gaat over veerkracht, overleven, gemis, levenslange loyaliteit, optimisme en littekens. Voor betrokkenen en professionals is het boek een bron van praktische informatie en kennis over deze zo lang genegeerde doelgroep.

Tuinieren in je hoofd

Waarom kunnen we het niet laten om anderen te helpen? Waarom is het zo moeilijk om grenzen te stellen? Waarom lukt het ons maar niet om op te komen voor onze eigen behoeften en verlangens? En waarom mopperen we zo vaak op elkaar?
Bepaalde situaties ervaren we als zo bedreigend dat ons instinctieve brein de regie overneemt en we terugvallen op de automatische reacties die we in onze jeugd hebben aangeleerd.
Wat we nodig hebben is een gereedschap dat ons helpt beter met die instinctieve reactie om te gaan. Iets eenvoudigs dat ons helpt om, ook wanneer we niet helemaal helder meer kunnen denken, snel en vlot te zien hoe we het beste kunnen reageren. Dit boek laat aan de hand van heldere voorbeelden zien hoe je voor je eigen tuintje kunt zorgen.

De Doodswens van mijn vader 

Ruim vijftig jaar geleden werd in de Westersingel in Leeuwarden het levenloze lichaam gevonden van een oom van Gretha Houttuin (1952). Hij had zichzelf van het leven beroofd. Gretha’s vader Henk Houttuin, getalenteerd voetballer bij Rood Geel, raakte hier zó door van de kaart, dat hij moest worden opgenomen in een psychiatrische kliniek. Vanaf die tijd stond het gezin Houttuin tien jaar lang onder hoogspanning.

Als Gretha op haar drieënzestigste terugkeert naar Leeuwarden, komen herinneringen uit die tijd als een boemerang op haar af. Het gevoel dat ze er niet toe doet, komt weer naar boven. Ook vraagt ze zich af waarom eerst haar oom, tien jaar later haar vader en weer jaren later een andere oom en haar jongste broer zelfmoord pleegden. Zat het in de familie?

Een psycholoog stimuleert haar om het verhaal over haar jeugd op papier te zetten. Gretha geeft Nynke Feenstra opdracht er een pakkend verhaal over te schrijven. Het resultaat is de novelle ‘De doodswens van mijn vader’, over een tienermeisje dat zonder begeleiding en liefdevolle aandacht haar weg zoekt in het leven. Wie De doodswens van mijn vader heeft gelezen, begrijpt waarom begeleiding van gezinnen met een levensmoede ouder beslist geen overbodige luxe is.

Dit boek is te bestellen via Bol.com. Door dit boek via onderstaande link te bestellen ondersteund u ook het onderhoud van deze website!

Psychische kwetsbaarheid

In Psychische kwetsbaarheid staan maatschappelijke ontwikkelingen centraal die van invloed zijn op het ontwikkelen, in stand houden en verergeren van psychische klachten. Over het voorkómen van deze klachten wordt wel gepubliceerd, maar veel minder dan wenselijk is. 

We weten al heel lang dat economische en maatschappelijke omstandigheden zoals het verlies van werk en/of huisvesting, discriminatie en stigmatisering, van invloed zijn op ons geestelijk (on)welbevinden. Vandaar dat hulp en zorg veel breder ingezet moet worden dan louter vanuit de GGZ. En, niet onbelangrijk, behandelen (door professionals met een medische of psychologische achtergrond) vergt andere competenties dan begeleiden (door sociaal-agogen). Daarnaast is ook de kunde en betrokkenheid van ervaringswerkers, naasten en informele zorgverleners van belang. Daarom wordt in dit studieboek aandacht besteed aan generieke en specialistische kennis, kunde en vaardigheden die nodig zijn om samen te werken: voor, door en met mensen met een psychische kwetsbaarheid.

De sociaalpsychiatrische visie in Psychische kwetsbaarheid wordt door diverse zorg- en hulpverleners uitgedragen. Werken vanuit deze visie is dus niet voorbehouden aan hulpverleners in de sociale psychiatrie. Werkers, vrijwilligers en mantelzorgers in het sociale domein komen ook veelvuldig in aanraking met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Goede samenwerking is daarbij van essentieel belang, omdat voorkomen beter is dan genezen en het gevoel hebben ‘erbij te horen’ verergering van klachten kan voorkomen.

Psychische kwetsbaarheid is geschreven voor formele en informele zorg- en hulpverleners, met bijdragen van diverse experts. Het boek gaat gepaard met een website met aanvullend materiaal, zoals achtergrondinformatie, werkbladen en methoden.

Draagtijd

Ester wordt overspoeld door herinneringen aan haar jeugd en het beklemmende gezinsleven dat voortdurend in het teken stond van haar moeders depressie en doodswens. Als haar vriend Tom dan ook nog eens te kennen geeft dat hij een kind wil, begint er een tijdbom te tikken.