Het roer om!

Joyce heeft 25 jaar ervaring opgedaan in verschillende welzijnsinstellingen en onderwijsorganisaties, met diverse doelgroepen.
Sinds 2003 werkt ze als integratieve therapeut in haar Praktijk. Sinds medio 2013 is haar praktijk Het roer om! gevestigd in Nijmegen.

Ze geeft individuele therapie, partnerrelatietherapie, ouder(gezins)coaching en ze organiseert workshops voor:

  • KOPP-jongeren en volwassenen
  • Mensen met een stoornis  (jongeren en volwassenen)
  • Ouders van KOPP-kinderen of kinderen met moeilijk gedrag

Praktijk Psynergiek Oosterbeek

Praktijk Psynergiek Oosterbeek is een vrij gevestigde praktijk voor psychologische behandelingen (zowel GZ-psycholoog als psychotherapeut) dicht bij huis, met korte lijnen naar andere zorgverleners zoals huisarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werk en gemeente.
Het betreft een laagdrempelige praktijk voor psychologische hulp bij uiteenlopende klachten. Speciaslisme is emotionele mishandeling en verwaarlozing als KOPP_kind, waardoor niet aan de basisbehoeften (plek, steun, voeding (in brede zin), bescherming en begrenzing) is voldaan wat zich kan uiten in allerlei (psychische) problemen. Voor meer informatie kijk op mijn website https://psynergiek-oosterbeek.nl

Spirituele praktijk Indhira

In deze hectische, drukke wereld hebben we allemaal wel eens een moment dat we het even niet meer weten. Dan wordt het tijd dat we naar “onszelf” gaan luisteren. Er is namelijk niemand zo belangrijk als U zelf.

Waar is die prachtige diamant gebleven op het moment dat U werd geboren? En kunt U het even niet alleen? Dan is er altijd hulp! U bent het waard om weer te stralen! In mijn praktijk kan ik U op diverse manieren te hulp zijn.