Hilde Brettschneider

In mijn praktijk in Zwolle heb ik ruim 12 jaar expertise opgebouwd rondom de problematiek van het “KOPP kind zijn”. Mijn therapie is gericht op het (h) erkennen van klachten en sterke kanten van de client en duiden van persoonlijke schemata die daaruit voortkomen, voorts inzicht in patronen in relaties die deze kenmerken opleveren en vervolgens hoe en wat je aan de klachten die voortkomen uit deze kenmerken kunt doen en dat uitwerken.

Ik ben zowel psycholoog als mediator en die combinatie maakt dat ik heel goed helpend kan zijn zowel  in de individuele behandeling als in het aanpakken van relatie problematiek.