Een psychische aandoening (ook wel psychische stoornis) is een aandoening die wordt gekenmerkt door afwijkende ervaringen en gedrag. Psychische aandoeningen worden onder andere vastgesteld aan de hand van het observeren van gedrag.

Psychische aandoeningen worden beschreven in de medische literatuur. Het boekwerk van Kaplan en Sadock wordt beschouwd als een referentiewerk in de psychiatrie. De DSM, omvat een classificatiesysteem van psychische afwijkingen met telkens een definitie, diagnostische criteria en differentiële diagnose van de beschreven groep psychische afwijkingen.

Het coderingshandboek van de wereldgezondheidsorganisatie, omschrijft in de ICD10 Hoofdstuk V eveneens de definitie van iedere cluster en geeft de ICD-10 code en definitie voor iedere psychische afwijking.

Deze handboeken berusten op een ruime medische consensus en bepalen wanneer gedrag dermate afwijkend is dat men kan spreken van een psychische aandoening, en in welke categorie.

Er zijn diverse vormen van zorg voor kinderen van…. Via de reguliere zorg of via de natuurgeneeswijzen. Op deze website bespreken we een aantal vormen.Onder het kopje Hulpverleners vind u adressen van praktijken die gericht zorg bieden voor kinderen van…

Psychiatrische problemen of (chronische) ziekten bij de ouder(s) verhogen de stress in een gezin.

Wanneer één of beide ouders problemen hebben, brengt dat veel druk en spanningen in het gezin. Alles wat je doet en zegt, en hoe je de dag organiseert, hoe je de tijd voor en na de schooluren gebruikt, waarom iemand boos wordt, of waarom er thuis ruzies zijn, het draait allemaal rond de problemen van je vader of moeder.

Je ouders kunnen minder of zelfs helemaal geen aandacht aan jou besteden. Dus is er minder of geen tijd om samen leuke en aangename dingen te doen. Minder of geen tijd om gezellig samen te eten en nog wat na te praten over wat er die dag allemaal gebeurd is, minder of geen tijd om te spelen, minder tijd om samen op stap te gaan, minder tijd voor familiebezoekjes, minder tijd om samen pannenkoeken te bakken…

Iedereen in het gezin kan op die spanningen op verschillende manieren reageren.

Een paar voorbeelden:

  • Omwille van al die spanningen zullen sommige huisgenoten vaker van thuis weggaan, later naar huis komen van het werk of van school, harder werken,… Ieder lid van het gezin kan anders reageren op dezelfde situatie, kan anders omgaan met de stress binnen het gezin.
  • Sommigen hebben de neiging zich thuis op te sluiten en niet meer deel te nemen aan activiteiten buitenshuis, niet meer naar de sportclub, niet meer met vrienden optrekken, niet meer naar familie gaan…
  • Kinderen gaan ook vaak heel wat taken van hun ouders overnemen. De kinderen vinden dat “normaal” ze weten immers niet beter, maar later als ze groot zijn komen ze erachter dat het toch niet helemaal normaal was zoals ze werden opgevoed en ervaren ze de problemen…

Jouw kopzorgen
Als je als kind opgroeit in een gezin waar psychiatrische problemen bestaan, zal dat een invloed hebben op je gevoelens.
Iedereen reageert wel anders op de gebeurtenissen die zich voordoen. Wat we hieronder gaan beschrijven, zijn dus reacties, gevoelens en gedachten die zich mogelijk kunnen voordoen maar die niet noodzakelijk allemaal moeten voorkomen. Misschien herken je wel één en ander bij jezelf.