Hereniging

Extra stress door hereniging met een ouder, na een langdurige afwezigheid is iets waar veel getraumatiseerde kinderen mee te maken krijgen.

Het kan een moeilijk proces zijn en kan het kind zelfs nog verder traumatiseren, ondanks dat het in het belang van het kind kan zijn of dat het de wens van het kind zelf is. Die situatie kan een loyaliteitsconflict oproepen in het kind, omdat het tegenover de overgebleven ouder of huidige verzorger als oneerlijk of ongewenst wordt gevoeld.

Het hernieuwde kontakt mt een afwezige ouder kan gevoelens van hulpeloosheid en angst in het kind vergroten door wat het over de ouder heeft gehoord of gefantaseerd in diens afwezigheid of door wat het kind eerder met die ouder heeft meegemaakt.

Hereniging kan een reële bedreiging voor het welzijn van het kind betekenen in het geval die ouder het kind vroeger mishandeld of seksueel misbruikt heeft.