Inzicht

Het naar buiten laten komen van je negatieve gevoelens geeft ruimte aan goede gevoelens, die er altijd onder liggen. Het gaat erom, dat je leert jezelf lief te hebben. Dat je je geschiedenis leert accepteren.

Leer inzicht te krijgen, dat je niet bent, zoals verteld is dat je bent. Je bent, wie je bent, en alleen jij weet hoe dat is.

Het gaat er in het leven niet om. dat je je aanpast aan het beeld dat anderen van je hebben. Dat beeld klopt niet. Het voert vaak terug naar het beeld van het kleine kind.

Dat beeld laat zien, wat er als kind van je werd verwacht, want hoe moest jij je gedragen om waardering te krijgen, hoe moest jij je gedragen om te mogen bestaan?

Daaruit ontstaat een geïdealiseerd beeld. En bij een geïdealiseerd beeld kun je nooit aan de verwachtingen voldoen. Je denkt altijd dat je faalt.

Dit heeft weer alles te maken met perfect willen zijn, maar het kan ook leiden tot een negatief beeld van jezelf.

In dat geval ben je een type dat vindt dat je nooit iets goed doet of niet deugt. Je voelt je waardeloos.

Al deze beelden zijn opgelegd door anderen die niets met jouw ware ik te maken hebben. Degene die jij werkelijk bent ligt hieronder. Alleen jij kunt de waarheid omtrent jezelf naar boven brengen.