Ik ben zelf opgegroeid met een moeder die psychisch ziek was. Vanaf heel jong meisje ben ik hier mee geconfronteerd en heeft het mij gevormd tot de persoon die ik nu ben.

Pas op latere leeftijd, toen ik zelf kinderen kreeg dreven de problemen boven. Ik wist niet meer wie ik zelf was, en ik wist uberhaubt niet hoe ik een kind moest opvoeden. Want wat ik absoluuut niet wilde is dat mijn kinderen hetzelfde leven zouden krijgen als ik had. Ik belandde in een enorme depressie en ging op zoek naar hulp om hieruit te komen.

Natuurlijk begint dat met de “normale” bezoekjes aan de huisarts. Die schrijft je een anti- depressiva voor die het probleem niet oplost en verwijst je door naar de GGZ. Na een aantal gesprekken daar kwam naar voren dat ik een KOPP kind ben. Ik had daar toen nog nooit van gehoord en ben gaan zoeken en gaan lezen. Het heeft echt jaren geduurd voordat ik mensen tegenkwam die begrepen waar ik doorheen ging, en wat vond ik het frustrerend dat je je scheel moet zoeken om de hulp te vinden die bij je past. Bij iemand terecht te komen die weet waar je over praat.

Mijn gevoel heb ik jarenlang weggestopt. Pas sinds enige tijd (en dan praat ik nu echt over de laatste 2 jaar) komt mijn gevoel langzaam naar boven en god, wat is dat moeilijk! Doordat de kinderen klein waren heb je de zorg voor je kinderen en zet je de zorg voor jezelf op een laag pitje.

Ik hoop met deze website te bereiken dat jij/ u niet meer hoeft te zoeken naar de juiste hulpverleners, maar dat je op deze website leest en denkt goh, die mevrouw of meneer in mijn regio, daar kan ik een klik mee hebben en daar kan ik naartoe. Dat je meteen de juiste persoon vindt die je de hulp kunt geven die je zo hard nodig hebt!

Herken en erken door middel van deze webite je KOPP- kind verleden! Je bent niet de enige, er zijn er zoveel meer!

Wij kregen als kind zo vaak te maken met veranderingen en gedragingen van onze ouder(s), alsmede wisselende situaties in de thuissituatie. Er was een onvoorspelbaarheid van de sfeer in huis, schaamte, gebrek aan informatie en de grote verantwoordelijkheid voor jou als kind!

Wonden uit onze jeugd leiden er niet alleen toe, dat onze emoties buiten proportie zijn of geen verband houden met de situatie. Ze kunnen er zelfs toe leiden dat wij helemaal geen emoties meer voelen!! Op dat moment verliezen wij onszelf. Meestal heb je als KOPP kind in je volwassen leven nog last van de wisselende stemmingen van je ouders, de onvoorspelbaarheid thuis, het gebrek aan informatie en de grote verantwoordelijkheid, die je al (te) vroeg op je schouders moest nemen. Er was niet altijd -of zelfs helemaal geen, aandacht of gelegenheid om te praten over problemen met je vader en/of moeder. Vaak worstel je nog steeds met dezelfde problematiek als toen je nog thuis woonde. Velen van ons herkennen, dat het niet zo verwonderlijk is, dat wij zelf ook een groot risico lopen om psychiatrische problemen te krijgen, daar wij in een voortdurend onveilig klimaat zijn opgegroeid. De innerlijke verstoringen*, die hieruit voort vloeien waren tot voor kort nooit echt in kaart gebracht, omdat er geen openheid was over hoe veel volwassenen dit nog dagelijks ervaren. Er is nu meer inzicht in de problematiek en behandelwijze van deze verstoringen. Een aantal van deze verstoringen hebben wij mede, door middel van KOPP- ervaringen kunnen samenstellen en belichten. De lijst van deze verstoringen geeft een goed beeld tegen welke verstoring of meerdere daarvan, je kunt aanlopen als je een volwassen KOPP- kind bent. Je vindt deze in het menu hierboven. Er zijn meerdere combinaties mogelijk. Ook de heftigheid kan per persoon verschillen. Uit het voorgaande blijkt, dat het duiden en herstellen van deze verstoringen, een intensieve en soms zelfs een langdurige behandeling vergt.

* Wij spreken van een verstoring in plaats van stoornis zoals Monique de Heij (†) het benoemde in haar boek: ‘Bestaansleegte.’