Iris Verhoeven

Mijn naam is Iris Verhoeven en ik begeleid jou als volwassen kind van ouders met een psychische problematiek om je verleden een plek te geven. Daardoor ga je je vrij voelen in je eigen leven, kom je meer los van je ouders, en ga je je eigen keuzes maken.

De thema’s en dynamieken die veel voorkomen bij KOPP-kinderen zijn mij welbekend; ik ben zelf ook opgegroeid met ouders met een psychische problematiek. Natuurlijk zijn we allemaal opgegroeid in onze eigen unieke gezinssituatie, en toch zijn er overeenkomsten in de thema’s. Thema’s zoals loyaal zijn aan je ouders, ten koste van jezelf, ook nu nog. Dat je nooit kind hebt kunnen zijn maar taken van je ouders op je jonge schouders nam. Niet goed kunnen bepalen wat je wilt, omdat je dat als kind nooit geleerd hebt; er was geen ruimte en aandacht voor. Dus hoe geef je nu zelf richting aan je leven? Weinig eigenwaarde, want hoe kun je nu eigenwaarde opbouwen als je ouders zo in beslag werden genomen door hun eigen problemen, en geen oog hadden voor jou? Schuldgevoel en schaamte over hoe het thuis was en dat jij dat als kind niet kon oplossen, terwijl je zo je best deed. En de eenzaamheid die dat met zich mee bracht en nog steeds brengt. Het altijd maar in de alertstand staan, of er iemand iets nodig heeft. Maar wat heb jij nu nodig?

Naast mijn eigen ervaring heb ik veel ervaring in het begeleiden van volwassen KOPP-kinderen in hun persoonlijke weg. Ik werk met familie-opstellingen, waarin enerzijds zichtbaar wordt gemaakt hoe de dynamieken vroeger in jouw gezin waren, en waarbij je anderzijds stappen kunt maken die jou dienen. Ik ontmoet je graag.