Jacqueline Sorel

Als kind van een ouder met psychiatrische problematiek maak je een andere jeugd mee dan ‘gewone’ kinderen. Je bent vaak meer een ouder voor je vader of moeder dan een kind.

De gevolgen daarvan zijn niet altijd meteen merkbaar, maar later in je leven kun je te maken krijgen met identiteitsvragen, burnout, moeite met relaties, depressie, het gevoel ‘anders’ te zijn, je grenzen niet goed kennen of kunnen aangeven, om er maar een paar te noemen.

Als ervarigsdeskundige zet ik me graag voor je in om jou te helpen je te bevrijden van een last die niet de jouwe is.