Jerome Stoel

Praktijk voor Lichaamsgerichte Traumatherapie 

Begeleiding bij het helen van jeugdtrauma, (structurele) dissociatie en hechtingsproblemen voor volwassenen.

Ik richt mij op mensen die lijden onder de gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering.

Mijn cliënten hebben in hun jeugd te maken gehad met fysiek, emotioneel en/of seksueel misbruik.

Hierbij speelt heel vaak de psychische problematiek van één of beide ouders een belangrijke rol. Veel van mijn cliënten hebben een ouder of ouders die persoonlijkheidsproblematiek hebben (vooral narcistische, anti-sociale of borderline problematiek).

Door lichaamsgerichte trauma therapie en therapie op de primaire hechtingspatronen word je bewust van de onbewuste overlevingsmechanismes die hieruit ontstaan zijn. Door stapje voor stapje te oefenen in de hechting, en de traumareacties te leren reguleren en ontladen, helen we de traumawonden.

Dit geeft ruimte voor een nieuwe toekomst vol nieuwe mogelijkheden.