Paranoia

Paranoia: geestelijke stoornis waarbij iemand zich dingen inbeeldt, bijvoorbeeld dat hij in de gaten wordt gehouden en belaagd