Psychotherapie

Psychotherapie is een vorm van behandeling door een psychotherapeut. Psychotherapie houdt zich bezig met psychosociale problematieken en psychiatrische stoornissen. Het is bedoeld voor individuen, paren en groepen.

Psychotherapeuten

Psychotherapeuten zijn afgestudeerden in de klinische psychologie en psychiaters die ingeschreven staan in het BIG-register. In Nederland is de titel psychotherapeut beschermd en mag alleen gevoerd worden indien men door de overheid als zodanig erkend wordt. Hun psychotherapeutische kennis is breed van aard en zij kunnen daarom gericht kiezen uit verschillende therapeutische methodieken (of combinaties van therapeutische technieken toepassen).

Daarnaast bestaan er therapeuten die één specifieke psychotherapie toepassen. Denk bijvoorbeeld aan cognitief therapeuten, Rogeriaanse (client-centered) therapeuten en Gestalt-therapeuten.

De volgende vormen van psychotherapie zijn bekend:

Psychodynamische therapieën
– Psychoanalyse
– Kortdurende analytische therapie
– Jungiaanse psychoanalyse

Cliëntgerichte therapieën
Rogeriaanse therapie of cliënt-centered therapie
Psychotherapie door beeld en begripsvorming of Hermeneutische psychotherapie
Gestalttherapie
Existentiële Psychotherapie

Gedragstherapieën
– Gedragstherapie
– Cognitieve Therapie
– Rationeel-Emotieve Therapie ofwel RET
– Dialectische gedragstherapie

Systeemtherapieën
– Systeemtherapie
– Contextuele therapie

Alternatieve therapieën
– Familieopstellingen (hoewel dit aanleunt bij de systeemtherapieën)
– Hypnotherapie (kan ook gebruikt worden binnen een gedragstherapie, systeemtherapie of psychodynamische therapie)
– EMDR Eye Movement Desentisation en Reprocessing, een methode vooral aangewezen bij traumaverwerking
– Past Reality Integration, gaat ervan uit dat oude weggestopte pijn opnieuw moet worden gevoeld en verwerkt
– Regressie-reïncarnatietherapie
– Neuro-Linguïstisch Programmeren, een therapiemethode ontstaan uit het onderzoek naar enkele zeer succesvolle therapeuten
– Counseling, in grondslag gebaseerd op de cliënt-centered therapie; houdt zich bezig met ‘lichte’ psycho-sociale problemen waarbij er geen sprake is van een psychiatrische aandoening (wordt feitelijk geen psychotherapie genoemd)
Integratieve kindertherapie
– Rebirthing, een ademhalingsmethode die gebruikt wordt om in contact te komen met onderbewust verdrongen materiaal.
– Lichaamsgerichte psychotherapie, gebruikt het lichaam om oude frustraties die onder het bewustzijnsniveau liggen te verwerken.
– Holotropic Therapy, is een vorm van therapie die geboorteherinneringen gebruikt om persoonlijke grenzen te overstijgen.
– Primaltherapie, is een ervarings-en lichaamsgerichte therapie die het mogelijk maakt onderdrukte kinderangsten en emoties alsnog te verwerken.
– Interactionele Vormgeving (I.V.), is een nieuwe vorm van psychotherapie waarbij, vertrekkend vanuit een integratieve en eclectische visie, verschillende therapeutische stromingen in interactie worden gebracht tot een nieuw model.

– Vaktherapie

beeldende therapie
danstherapie
drama therapie
muziektherapie
Psychomotorische therapie